Hoofdluis op school

Handige informatie voor scholen en kinderen

Handige informatie voor luizenmoeders en -coördinatoren

Scholen spelen een belangrijke rol bij het bestrijden van hoofdluis. Wij moedigen alle scholen en BSO's aan om kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis. Uiteraard moet er altijd rekening gehouden met eventuele maatregelen vanuit het RIVM. Door regelmatig te controleren kun je hoofdluis in de hand houden en ben je er tijdig bij om verdere verspreiding te voorkomen. Scholen en BSO's kunnen ouders/verzorgers extra stimuleren om te blijven controleren op hoofdluis en indien er sprake is van een besmetting deze te behandelen.

Gratis hoofdluispakket bestellen

Op de website van Prioderm kun je een hoofdluispakket aanvragen voor op jouw school of BSO.